Reklamacje i zwroty

Konsument ma możliwość zwrotu zakupionego w sweetcards.pl towaru do 14 dni od jego otrzymania. Podanie powodu zwrotu nie jest obowiązkowe. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być w oryginalnym, zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta. Zgodnie z obowiązującym prawem możliwość zwrotu w ciągu 14 dni dotyczy tylko Konsumentów. Oznacza to, że kupując produkt na użytek firmowy z fakturą zakupu z numerem NIP przedsiębiorstwa zwrot nie będzie możliwy.

Zwrot pieniędzy otrzymasz w ciągu 14 dni od przesłania towaru wraz z wypełnionym formularzem zwrotu.

W celu zwrotu towaru proszę zabezpieczyć, spakować i wysłać zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na adres:

Sweet Cards

ul. Brzozowa 17

89-200 Szubin

W celu przyspieszenia obsługi Twojego zgłoszenia formularz zwrotu towaru proszę przesłać na adres e-mailowy:

kontakt@sweetcards.pl

Dane do formularza reklamacyjnego:

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Adres e-mail:

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy sprzedaży:

Nr faktury/dowodu sprzedaży i data wystawienia (fakultatywnie)

Opis wady:

Data stwierdzenia wady:

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta

Miejscowość, data:

Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)